Individuel terapi

At blive lyttet til. At kunne tale om det, som virkelig er svært – helt uden facaden – kan opleves som meget hjælpsomt og værdifuldt. Det kan løsne op på og give dig en tro på, at netop DU er værdifuld, har færdigheder og er betydningsfuld for andre. Det kan give dig en platform – et sikkert sted at stå. En viden om dine værdier, dine håb og drømme, dine færdigheder og en viden om, hvem du er.

Terapi:
– er samtale, hvor jeg har fuld tavshedspligt og hvor du trygt kan lukke mig ind i de svære ting
– er for alle og kan handle om alt.
– åbner op for flere nuancer og fortællinger i dit liv. Der findes ikke kun én fortælling om dig
– åbner op for muligheder til at håndtere livet på en ny og anderledes måde
– er med til at skabe et mere sikkert ståsted i livet – et ståsted, hvorfra du kan få mod til at leve livet fuldt ud med en tro på, at du kan være dig.
– kan være med til at ændre dit syn på dig selv og omverdenen
– giver bevidsthed om de ressourcer, styrker og færdigheder, som du besidder

Jeg har terapi med både unge og voksne